Woningbouwverenigingen bouwen niet meer

Tussen 1995 en 2012 plunderden neoliberale bestuurders de toen al 80 jaar bestaande, goed functionerende woningbouwverenigingen. Ter bestraffing van zijn ideologische geestverwanten beperkte VVD minister Blok in 2013 de mogelijkheden van de woningbouwverenigingen om überhaupt nog woningen te bouwen en te onderhouden. Woningen voor de financieel minder draagkrachtigen waren in zijn visie ruim voldoende aanwezig. Huurwoningen voor de middenklasse moesten aan de ‘vrije’ markt worden overgelaten, die zou wel zorgen voor voldoende woonruimte

Inmiddels kennen we de effecten van zijn maatregelen. Te weinig woningen, onbetaalbare woningen en rijkere ouderen die van de overspannen woningmarkt profiteren door in huurwoningen te beleggen. Jongeren moeten hun huur maar verdienen door hun woning te AirBNB ‘en of een huis te kopen met geld van de illegale onderverhuur van hun sociale huurwoning.

De nek omdraaien

Het meeste nieuws van extreem rechtse en  -linkse populistische partijen is geen berichtgeving waard. Dat nieuws gaat meestal over onjuiste feiten, non-gebeurtenissen of is slechts getoeter om aandacht. Als de officiële media uit commerciële motieven die berichten toch plaatsen, werken ze mee aan het de nek omdraaien van onze democratie. Nota bene de enige regeringsvorm die de vrijheid van die media garandeert. Premier Baudet zal binnen de kortste keren oppositionele media daarna zelf de nek omdraaien. Voorbeelden te over in de wereld.

Oorzaak Stress en Burnout

TNO publiceerde kortgeleden een rapport, waarin geconcludeerd werd dat werknemers tegenwoordig meer lijden aan werkstress en burn-out. Als belangrijkste reden zagen de onderzoekers dat veel werknemers tegenwoordig een gebrek aan autonomie in hun werk ervaren en zich vaker dan vroeger opgejaagd voelen. Waarom werknemers dit ervaren konden de onderzoekers niet vaststellen….

Een voor de hand liggende reden is het binnen de meeste organisaties allesoverheersende streven naar efficiency: zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen. Er is inmiddels een hele generatie managers en werknemers opgegroeid die dit volstrekt vanzelfsprekend vinden, niet beseffend dat slechts sprake is van een kapitalistisch geloofsdogma.

Je moet als werknemer vaak 24/7 beschikbaar zijn of op 7 dagen zelfs werkuren beschikbaar stellen tussen 7:00 en 22:00. Dat werken gaat onder hoge werkdruk: snel,snel,snel , maar wel volgens de werkprotocollen.

Managers die willen presteren proberen hun op een spreadsheet uitgerekende mogelijke besparingen, opgelegd door directie, bestuurders en consultants, te realiseren door hun medewerkers heel weinig eigen ruimte te geven om van de werkregels af te wijken.

Detailbesturing door managers van werkminuten van werknemers en voortdurende prestatie rapportages, leiden tot uiterst benauwende werkomstandigheden. Ik aarzel niet om het als een moderne, zij het overeengekomen, vorm van slavernij te betitelen. En arbeidsslaven die deze manier van werken niet aan kunnen, wijten dit veelal ook nog eens aan zichzelf volgens een ander cultureel geloofsdogma (falen is je eigen schuld).

Zie ook het volgende artikel van Chris Koopmans.

Management dwang

Zgn. Coercive Controle is psychologische tactieken gebruiken om vrijheidsbeperking te verkrijgen over anderen, bv. over medewerkers van een organisatie:

  • onredelijke eisen stellen (regelmatig moeten overwerken, publish or perish, 24/7 bereikbaarheid);
  • bullying (publiekelijk onredelijke kritiek geven, functionerings-gesprekken misbruiken);
  • activiteitsbeperking (opsluiten in procedures, protocollen, verslagen en dienstroosters);
  • werktijdmonitoring (tijdschrijven in minuten);
  • mobiliteitsbeperking (werkplekvoorschriften);
  • communicatiebeperking (telefoon-, sms- en mailmonitoring);
  • financiële beperkingen (vernieuwing van apparatuur en bijscholing nalaten);
  • ontslagdreiging (onrealistische productie eisen, tijdelijke contracten).

Managers zijn de ziekte van deze tijd. Geen wonder dat 16% van vooral jonge werknemers tendeert naar een burnout! ( TNO, jan 2019)

50 jaar vooruit kijken: geldt dat ook voor ons leefmilieu?

De pensioenen moeten volgens politici  nu gekort worden omdat er anders bij de huidige rente over 50 jaar te weinig geld is om de dan uit te betalen pensioenen nog uit te keren.

Als het om ons leefmilieu gaat wordt niet gedacht of we over 50 jaar nog een plek om te ademen, te leven en te wonen hebben. Dan luistert men liever naar ondernemers met hun korte termijn gerichte winstblik, die vrezen voor hogere kosten als gevolg van de energietransitie. Dat moeten de burgers maar betalen, waaronder de ouderen uit hun lagere pensioenen.